Enter your keyword

Wznowienie zajęć w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych”

 Od dnia 04.05.2020 zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych” z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są jedynie dla uczestników uczęszczających do klas ósmych w roku szkolnym 2019/2020 lub grup w skład, których wchodzą wyżej wymienieni uczniowie.

Pozostałe grupy będą kontynuowały realizację projektu od września 2020.