Enter your keyword

Historia szkoły

Historia szkoły i jej tradycje

Szkoła Podstawowa nr 2 ma długoletnią tradycję i jest jedną z najstarszych szkół na terenie miasta Łowicza.

Gmach szkoły został pobudowany w latach 1929 – 1930 według projektu inż. architekta Stanisława Porczyńskiego oddany został do użytku w roku 1934. Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 im. profesora Ignacego Mościckiego w Łowiczu była wówczas najlepiej i najnowocześniej wyposażoną szkołą w mieście.

W czasie okupacji budynek zamieniony został przez okupantów na magazyny i koszary.

Zajęcia lekcyjne w tym czasie były prowadzone programem szkoły jawnej (odbywały się w domkach na terenie szkoły) oraz uczono na „tajnych kompletach”.

Wycofujący się w styczniu 1945 roku Niemcy całkowicie spalili budynek główny szkoły. Dzięki pomocy społeczeństwa łowickiego oraz ówczesnego burmistrza Eugeniusza Konopackiego szkoła została odbudowana i we wrześniu 1947 roku dzieci mogły rozpocząć naukę w nowym gmachu.

W 1948 r. oddano do użytku odbudowaną salę gimnastyczną. W 1967 r. powiększono szkołę o zachodnie, piętrowe skrzydło, a w 1985 oddano do użytku dobudowaną część tzw. „nową szkołę”.

Po reformie systemu edukacyjnego z 1999 r. w kompleksie budynków – tzw. „starej szkole” w latach 1999 – 2017 mieściło się Gimnazjum nr 2.

W 2007 r. budynek szkoły został ocieplony i zyskał nową elewację latach 2007-2010 szkoła przeszła remont wnętrz. Założono również w szkole monitoring. W 2016 r. zostało wyremontowane również boisko szkolne.

Sztandar szkoły

W 1956 r. szkoła otrzymała własny sztandar. Pierwszy historyczny sztandar naszej szkoły pochodzący z okresu przedwojennego (1930 r.)powrócił do szkoły w 1989 r i jest przechowywany jako cenna pamiątka.

Pieśń szkoły

Szkoła posiada swój hymn, który jest śpiewany przez uczniów z okazji uroczystości szkolnych. Autorami Hymnu byli nauczyciele naszej szkoły: p. M. Redzicka, p. U. Klażyńska, p. I. Hans, p. M. Paciorkowska, p. T. Domińczak.

Chwalebne imię ma Nasza Szkoła,

bo dumne nazwisko wieszcza.

Wzorem dziś dla nas jego utwory,

miłość ku Polsce najszczersza.

REF.

To dla nas, dla nas, dla wszystkich,

Mickiewicz tworzył swe dzieła.

By wpierać naród walczący,   {bis}

by Polska nie zginęła..  {bis}

Tarcza szkoły

W 2006 r. z okazji 50-tej rocznicy nadania szkole imienia Adama Mickiewicza szkoła otrzymała no

wą tarczę w postaci metalowej srebrnej zapinki.

 

Kadra pedagogiczna

Nauczycielami naszej szkoły byli i są ludzie, którzy wykonywali ten zawód z pasją i zaangażowaniem. Pierwszym powojennym dyrektorem szkoły był pan Stanisław Pająk, następnie pan Hilary Kalman, pan Sławomir Jagodziński, pani Urszula Klażyńska. W latach 1996 – 2016 funkcję tę pełniła pani Teresa Domińczak. Od września 2016 r. dyrektorem szkoły jest pani Ewa Chudzyńska.