Enter your keyword

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09.2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2023 r. – 01.01.2024 r.
 • Koniec I półrocza – 19.01.2024 r.
 • Ferie zimowe – 29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.
 • Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2024 r.
 • Ferie letnie – 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
 • Egzaminy próbne: listopad, marzec

DNI wOLNE od zajęć dydaktycznych

 • 02.11.2023 r. – czwartek po 1 listopada 
 • 15. 12. 2023 r. – Święto Szkoły
 • 02.05. 2024 r. – Święto flagi
 • 31. 05. 2024 r. – piątek po Bożym Ciele
 • 14,15,16. 05. 2024 r. (3 dni) – egzamin klas ósmych
 • 17.05.2024 r. – piątek po egzaminach klas ósmych

Terminy rad pedagogicznych

 • 31 sierpnia 2023 r. – organizacyjna
 • 12 września 2023 r.  – zatwierdzenie planów pracy
 • 18 stycznia 2024 r.  – półroczna
 • 14 czerwca 2024 r. – klasyfikacyjna
 • 21 czerwca 2024 r. – podsumowująca I
 • 30 sierpnia 2024 r. – podsumowująca II

Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych

 • do 18 grudnia 2023 r. – powiadomienie o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania
 • do 10 stycznia 2024 r. – propozycje ocen
 • do 15 stycznia 2024 r. – ostateczne wystawienie ocen półrocznych
 • do 13 maja 2024 r. – powiadomienie  o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania
 • do 06 czerwca 2024 r. – propozycje ocen
 • do 11 czerwca 2024 r. – ostateczne wystawienie ocen rocznych

Zebrania i konsultacje indywidualne z rodzicami

 • 14 września 2023 r. – zebranie organizacyjne
 • 07 grudnia 2023 r. – zebranie
 • 09 maja 2024 r. – zebranie końcoworoczne

Terminy godzin dostępności nauczycieli dla rodziców:

 • 12 października 2023 r. – godz. 16.00-17.00
 • 16 listopada 2023 r. – godz. 16.00-17.00
 • 04 stycznia 2024r. – godz. 16.00-17.00
 • 14 marca 2024 r. – godz. 16.00-17.00
 • 11 kwietnia 2024 r. – godz. 16.00-17.00

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

TerminUroczystości i imprezy szkolne
04.09.2023 r.Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
13.10.2023 r.Dzień Edukacji Narodowej
10.11.2023 r.Narodowe Święto Niepodległości
15.12.2023 r.Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych
marzec/kwiecień 2024 r.Dzień Otwarty Szkoły
30.04.2024 r.Święto Konstytucji 3 Maja
06.06.2024 r.Dzień sportu