Enter your keyword

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022 r. – 31.12.2023 r.
 • Koniec I półrocza – 13 stycznia 2023r.
 • Ferie zimowe – 16.01 – 29.01.2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 06.04 – 11.04.2023 r.
 • Zakończenie roku szkolnego – 23.06.2023 r.
 • Ferie letnie – 23.06 – 31.08.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 31.10.2022 r.     poniedziałek przed 1 listopada 
 • 16. 12. 2022 r.   Święto Szkoły
 • 02 maja 2023 r. Święto flagi
 • 09. 06. 2023 r.   piątek po Bożym Ciele
 • 23,24,25. 05. 2023r. ( 3 dni – egzamin klas ósmych)
 • 26.2023 r. – piątek po egzaminach
 • Egzaminy próbne: grudzień, kwiecień

Terminy rad pedagogicznych

 • 31 sierpnia 2022 r. – organizacyjna
 • 15 września 2022 r.  – zatwierdzenie planów pracy
 • 12 stycznia 2023 r.  – półroczna
 • 19 czerwca 2023 r. – klasyfikacyjna
 • 23 czerwca 2023 r. – podsumowująca I
 • 30 sierpnia 2023 r. – podsumowująca II

Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych

 • do 12 grudnia 2022 r. – powiadomienie o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania
 • do 05 stycznia 2023 r. – propozycje ocen
 • do 09 stycznia 2023 r. – ostateczne wystawienie ocen półrocznych
 • do 18 maja 2023 r. – powiadomienie  o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania
 • do 13 czerwca 2023 r. – propozycje ocen
 • do 16 czerwca 2023 r. – ostateczne wystawienie ocen rocznych

Zebrania i konsultacje indywidualne z rodzicami

 • 15 września 2022 r. – zebranie organizacyjne
 • 08 grudnia 2022 r. – zebrania
 • 18 maja 2023 r. – zebranie końcoworoczne

Terminy godzin dostępności nauczycieli dla rodziców:

 • 06 października 2022r. godz. 16.00-17.00
 • 03 listopada 2022r. godz. 16.00-17.00
 • 05 stycznia 2023r. godz. 16.00-17.00
 • 16 lutego 2023r.  godz. 16.00-17.00
 • 23 marca 2023r. godz. 16.00-17.00
 • 27 kwietnia 2023r.   godz. 16.00-17.00