Enter your keyword

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący:   Marek Kret

Zastępca przewodniczącego: KAMILA ZIELIŃSKA

Sekretarz: Robert Krysiak

Konto Rady Rodziców

07 1240 3347 1111 0011 1012 2150

REGULAMIN RADY RODZICÓW