Enter your keyword

Ubezpieczenie

Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia.

W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk.

Numer polisy ubezpieczeniowej na rok szkolny 2023/2024: EDU-A/P 124957