Enter your keyword

Rok szkolny

Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

 • rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 12 listopada 2021 r.
 • 17 grudnia 2021 r. Święto Szkoły
 • 07 stycznia 2022 r.
 • 02 maja 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r.
 • 24, 25, 26 maja 2022r. ( 3 dni – egzamin klas ósmych)
 • zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2021 r. – 01 stycznia 2022 r.
 • koniec I półrocza – 21 stycznia 2022r.
 • ferie zimowe – 14 lutego – 27 lutego 2022 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 • zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2022 r.
 • ferie letnie – 27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
 • egzaminy próbne: listopad/grudzień, marzec/kwiecień

Terminy rad pedagogicznych

 • 20 stycznia 2022 r. – półroczna
 • 20 czerwca 2022 r. – klasyfikacyjna

   Zebrania i konsultacje indywidualne z rodzicami

 • 09 września 2021 r. – zebranie organizacyjne
 • 04 listopada 2021 r. – konsultacje indywidualne
 • 09 grudnia 2021 r. – zebrania
 • 05 stycznia 2022 r.­ – konsultacje indywidualne
 • 03 lutego 2022 r. – zebrania półroczne
 • 07 kwietnia 2022 r. – konsultacje indywidualne
 • 12 maja 2022 r. – zebranie końcoworoczne
 • 09 czerwca 2022 r. – konsultacje indywidualne

Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych

 • do 20 grudnia 2021 r. – powiadomienie o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania
 • do 14 stycznia 2022 r. – propozycje ocen
 • do 17 stycznia 2022 r. – ostateczne wystawienie ocen półrocznych
 • do 20 maja 2022 r. – powiadomienie o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania
 • do 13 czerwca 2022 r. – propozycje ocen
 • do 15 czerwca 2022 r. – ostateczne wystawienie ocen rocznych