Enter your keyword

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2022/2023

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Biologia, Przyroda

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia, Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Informatyka

Technika

Muzyka

Plastyka

Wychowanie Fizyczne

Religia