Enter your keyword

Adam Brzost duma „Dwójki”

Adam Brzost duma „Dwójki”

We wtorek (14 marca) przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 2023, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej.

Do konkursu przystąpiło 1040 uczniów klas 7 i 8 z całej Polski. Uczeń klasy 8A z SP2 w Łowiczu, Adam Brzost zajął ex aequo 6 miejsce zdobywając 93% punktów. Wynik ten pozwolił uzyskać wynik Laureata.

Sam konkurs polegał na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. Do udziału w nim nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Uczeń Adam musiał wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydają się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów.Adam Brzost jest uczniem bardzo zdolnym, wszechstronnym, a przy tym bardzo sumiennym i niezwykle skromnym. Brał udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, Historii i Chemii. Uzyskał tytuł finalisty z dwóch przedmiotów: historii uzyskując 86% punktów oraz fizyki uzyskując 86% punktów. Należy podkreślić, że w obydwu konkursach, jako finalista Adam Brzost znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczniów. Przygotowanie się do wojewódzkich konkursów przedmiotowych wymaga od ucznia dużo dodatkowej pracy. Oprócz materiału przewidzianego w podstawie programowej z historii, Adam opanował ogromny zakres wiedzy, zawartej w lekturach uzupełniających, rozszerzonej o liczne zagadnienia regionalne, biogramy postaci historycznych itp. Natomiast z fizyki poszerzył swoją wiedzę poza ramy podstawy programowej z wielu dziedzin m.in.: mechaniki, kinetyki, optyki i innych.

Adam Brzost jest uczniem bardzo zdolnym, wszechstronnym, a przy tym bardzo sumiennym i niezwykle skromnym. Brał udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, Historii i Chemii. Uzyskał tytuł finalisty z dwóch przedmiotów: historii uzyskując 86% punktów oraz fizyki uzyskując 86% punktów. Należy podkreślić, że w obydwu konkursach, jako finalista Adam Brzost znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczniów. Przygotowanie się do wojewódzkich konkursów przedmiotowych wymaga od ucznia dużo dodatkowej pracy. Oprócz materiału przewidzianego w podstawie programowej z historii, Adam opanował ogromny zakres wiedzy, zawartej w lekturach uzupełniających, rozszerzonej o liczne zagadnienia regionalne, biogramy postaci historycznych itp. Natomiast z fizyki poszerzył swoją wiedzę poza ramy podstawy programowej z wielu dziedzin m.in.: mechaniki, kinetyki, optyki i innych.

Adam, poza nauką lubi grać w gry planszowe oraz czytać książki historyczne i popularno-naukowe. Jeszcze nie wie kim chciałby zostać w przyszłości. Wybiera się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu do klasy politechnicznej.

Do konkursu przygotowywali go nauczyciele: z historii pan Adam Heince, z fizyki pan Piotr Mikina.