Enter your keyword

coroczna kwesta z pttk

coroczna kwesta z pttk

W tym roku już po raz szósty nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez łowicki oddział PTTK kweście na rzecz ratowania zabytkowych grobów na łowickich cmentarzach. W czwartek 2 listopada 2023r. w godzinach 9.00 – 17.00 pełniliśmy dwugodzinne dyżury kwestarskie na cmentarzu Emaus. W kweście uczestniczyło 57 uczniów naszej szkoły pod opieką 16 nauczycieli. Nasz udział w kweście ma charakter wychowawczy, służy rozbudzaniu wrażliwości, potrzeby aktywności społecznej i poczucia więzi z lokalnym środowiskiem, jego historią i tradycją. Serdecznie dziękujemy kwestarzom oraz wszystkim osobom, które wsparły tę cenną inicjatywę, wrzucając datki do puszek. Nasze podziękowania kierujemy również do Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za ciepłą herbatę i słodkie przekąski.