Enter your keyword

„Hej kolęda, kolęda, Chrystus się narodził i z kolędnikami po kolędzie chodził”.

Pragnąc podzielić się radosną nowiną o Narodzeniu Bożej Dzieciny uczniowie kl. 7b i 6c pod opieką katechetek p. Maryli Białas i p. Renaty Domińczak przygotowali krótką inscenizację.

Ze względu na pandemię nasze tegoroczne kolędowanie przenieśliśmy w świat wirtualny. Nawiązując do ginącego już zwyczaju chodzenia kolędników, a w naszym regionie po tzw. „misiu”, uczniowie przebrani za kolędników opowiedzieli o narodzeniu Bożej Dzieciny i złożyli życzenia noworoczne. Kolędy zagrały Hania Mitek z kl. 3a i Agatka Mitek z kl. 1a.

Powtarzając za Aniołem, w imieniu własnym i wszystkich kolędników, życzymy:

„Żeby Wam się darzyło, wszędzie dobrze było.

Niech szkolne dziateczki dostają szósteczki!

Nauczyciele niech będą weseli, jako w niebie Anieli.

Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi, na ten Nowy Rok!”

Do siego roku!

Film do poprania pol linkiem : https://www.mediafire.com/file/pk47gamn6f9hw7e/jase%25C5%2582ka3.mp4/file