Enter your keyword

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/20

 • 2.09.2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego.
 • 23.12.2018-01.01.2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 13-24.01.2020 r. – ferie zimowe
 • 9-14.04 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 21,22,23.04.2020 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 26.06.2020 r. – zakończenie roku szkolnego
 • 27.06-31.08.2020 r.– ferie letnie
 • egzaminy próbne klas ósmych: listopad/grudzień, marzec

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2019 r. Dzień Edukacji Narodowej
 • 6.12.2019 r. (Święto Szkoły)
 • 21,22,23.04.2020 r. Egzaminy klas ósmych
 • 12.06.2020 r. piątek po Bożym Ciele

Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych oraz rad klasyfikacyjnych

 • do 10 grudnia 2019 r. powiadomienie o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich na I półrocze
 • do 19 grudnia 2019 r. propozycje ocen na I półrocze
 • do 10 stycznia 2020 r. ostateczne wystawienie ocen na I półrocze
 • 29.01.2020 r. Rada Pedagogiczna kończąca I półrocze
 • 31.01.2020 r. koniec pierwszego półrocza
 • do 15 maja 2020 r. powiadomienie o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich na II półrocze
 • do 9 czerwca 2020 r. propozycje ocen na II półrocze
 • do 16 czerwca 2020 r. ostateczne wystawienie ocen końcowych
 • 19.06.2020 r. Rada Klasyfikacyjna

Terminy zebrań i konsultacji indywidualnych

 • 19.09.2019 r. zebranie organizacyjne
 • 07.11.2019 r. Konsultacje indywidualne
 • 12.12.2019 r. Zebranie
 • 30.01.2020 r. Zebranie półroczne
 • 5.03.2020 r. Konsultacje indywidualne
 • 7.05.2020 r. Konsultacje indywidualne
 • 9 czerwca 2020 r. Zabranie końcoworoczne