Enter your keyword

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

W dniu 19 maja 2020 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu dokonała zmian w kalendarzu na bieżący rok szkolny. Wszystkie zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.

      Dni wolne od zajęć dydaktycznych

06. 12. 2019 r.   Święto Szkoły

14. 10. 2019 r.   Dzień Edukacji Narodowej

12. 06. 2020 r.   piątek po Bożym Ciele

16, 17, 18 czerwca 2020r. (egzamin klas ósmych),

Ważne terminy:

 • rozpoczęcie roku szkolnego – 2.09.2019 r.
 • zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2019 r. – 01.01.2020 r.
 • ferie zimowe – 13.01 – 26.01.2020 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna – 09.04 – 14.04.2020 r.
 • egzamin ósmoklasisty – 21,22,23 04. 2020 r.   

egzamin ósmoklasisty 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

 • zakończenie roku szkolnego – 26.06.2020 r.
 • ferie letnie – 29.06 – 31.08.2020 r.
 • egzaminy próbne: listopad/grudzień, marzec

Zebrania i konsultacje indywidualne z rodzicami

 • 19 września 2019 r. – zebranie organizacyjne
 • 07 listopada 2019 r. – konsultacje indywidualne
 • 12 grudnia 2019 r. – konsultacje indywidualne
 • 30 stycznia 2020 r.­ – zebranie półroczne
 • 05 marca 2020 r. – konsultacje indywidualne
 • 07 maja 2020 r.   konsultacje indywidualne
 • 04 lub 09 czerwca 2020 r. – zebranie końcoworoczne

Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych

do 09 grudnia 2019 r. – powiadomienie  o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich

do 19 grudnia 2019 r. – propozycje ocen

do 09 stycznia 2020 r. – ostateczne wystawienie ocen półrocznych

do 15 maja 2020 r. – powiadomienie  o proponowanych ocenach niedostatecznych

do 09 czerwca 2020 r. – propozycje ocen

15 czerwca 2020 r. – ostateczne wystawienie ocen rocznych

Dyrektor Szkoły Ewa Chudzyńska