Enter your keyword

Konstytucja 3 maja

3 maja 2020 r. obchodziliśmy  229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu na zamkniętą szkołę, tegoroczne obchody odbyły się  na innych zasadach niż dotychczas. Nie odbył się uroczysty apel, ale uczniowie, rodzice i nauczyciele  poprzez ogłoszenia w dzienniku elektronicznym zostali zapoznani z krótką historią uchwalenia konstytucji i jej postanowieniami.

 Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.

Na lekcjach zdalnych z historii uczniowie klas szóstych obejrzeli  film o uchwaleniu konstytucji 3 maja 1791 r. i zapoznali się z obrazem Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”.

Zostali również poproszeni, aby w miarę możliwości  w swoich oknach, na balkonach, domach wywiesili  flagę państwową  i tym samym podkreślili  naszą narodową tożsamość.

W domach chętni uczniowie  klas 6 – 8, wykonali plakaty na temat Konstytucji 3 maja. Prac zostało wysłanych bardzo dużo, najciekawsze zostały zamieszczone na stronie.

Kamińska Renata