Enter your keyword

„Nasze Ekologiczne Pracownie” 

„Nasze Ekologiczne Pracownie” 

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
zadania w ramach konkursu pn.
„Nasze Ekologiczne Pracownie” 

Kolejny już raz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu przystąpiła do konkursu i została laureatem konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach.

Realizując projekt nastąpi wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych, indywidualnej odpowiedzialności za środowisko uczestników projektu.

Trwają przygotowania do otwarcia pracowni. Pracownia zyskała zaplecze z dostępem do wody. Zakupiono nowe meble: stoliki i krzesła uczniowskie, szafy i witryny, stół demonstracyjny oraz stół do mikroskopowania, nowe biurko i krzesło dla nauczyciela, liczne środki dydaktyczne, m.in. zestawy do badania wody i gleby, modele, globusy, mikroskopy, lornetki, lupy, stację pogody, rośliny doniczkowe, fototapetę, jak też sprzęt audiowizualny, komputerowy i nagłośniający.

Koszt całkowity zadania: 68.428,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 59.998,00 zł

% dofinansowania 87,68

Czas realizacji: wrzesień 2023r. – grudzień 2023r.