Enter your keyword

Pamięci ks. bp seniora Józefa Zawitkowskiego.

      Ze smutkiem przyjęliśmy  informację o śmierci ks. bp seniora Józefa Zawitkowskiego. 

   W naszej społeczności szkolnej jest wiele osób, które spotkały Go osobiście w czasie uroczystości parafialnych, diecezjalnych czy szkolnych, w trakcie wizytacji kanonicznych, uroczystości miejskich, powiatowych oraz sprawowania sakramentu bierzmowania. Starsi z pewnością zapamiętali Jego ciepły, pełen zatroskania o młode pokolenie i losy Ojczyzny, głos. Niektórzy znają Jego (jako ks. Tymoteusza) twórczość pisarską i poetycką. Był też autorem wielu pieśni religijnych. 

    W naszej pamięci pozostanie przede wszystkim jako osoba, która w grudniu 2016 roku swoją obecnością uświetniła Święto Szkoły i poświęciła jej sztandar. Przez to wydarzenie ks. bp Zawitkowski stał się na zawsze częścią historii naszej szkoły.

  Będąc pisarzem i poetą, czerpał z twórczości najlepszych polskich poetów. W swoich kazaniach wielokrotnie nawiązywał do twórczości patrona naszej szkoły – Adama Mickiewicza. Dlatego pragniemy pożegnać Go cytatem z książki „Sługa Służebnicy”, która jest zbiorem kazań ks. biskupa z różnych uroczystości, Mszy św. i nabożeństw.

   W 2015 r. na warszawskich Powązkach, głosząc kazanie w czasie uroczystości pogrzebowych, powiedział:

„…mówiąc za Mickiewiczem, wyznaję pokornie:

Czymże ja jestem przed Twoim obliczem?

Prochem i niczem;

Ale gdym Tobie moję nicość wyspowiadał,

Ja, proch, będę z Panem gadał.

Stąd moja godność.

Przedwieczny

Uczynił mnie z prochu ziemi,

Ale dał mi swoje tchnienie, abym żył

I uczynił mnie

Na swój obraz i swoje podobieństwo.”

     Dziś te słowa, wypowiedziane kilka lat temu nad innym grobem, stają się wyjątkowo aktualne.

   Ponieważ nie będziemy mogli z naszym sztandarem wziąć udziału w uroczystościach pogrzebowych, chcemy pochylić się duchowo nad grobem ks. biskupa i pożegnać Go tym wpisem.

    Odpoczywaj w pokoju. Wierzymy, że już teraz „z Panem gadasz”.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu