Enter your keyword

Pragniemy Państwa poinformować, że powstaje publikacja pt. „Zarys dziejów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu

Pragniemy  Państwa poinformować,  że powstaje  publikacja  pt. Zarys  dziejów  Szkoły Podstawowej  nr 2 w  Łowiczu.

Publikacja ukaże się drukiem w październiku tego roku, a jej  promocja  odbędzie w budynku szkolnym.

Projekt zyskał dofinansowanie w konkursie „Małe Granty 2021”  zorganizowanym przez Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu. Kwota dofinansowania 3 500 zł brutto nie pokryje całości kosztów druku.  Pozostałe środki będą  stanowiły   wkład własny pochodzący  z  wpłat różnych osób i  instytucji. Wszystkie pozyskane środki zostaną przeznaczone  na  realizację projektu, w tym wydruk publikacji  oraz promocję.  Autorki publikacji, osoby odpowiedzialne za graficzne opracowanie projektu okładki, za korektę  i  skład  oraz  recenzję  nie będą pobierać żadnego honorarium. Będą to osoby związane ze Szkołą.  Nazwiska  darczyńców i  nazwy  firm  sponsorujących  zostaną wymienione  w  publikacji.       

                          Zwracamy się z prośbą do Wszystkich, chcących wspomóc  finansowo  ten projekt o  dokonywanie wpłat na  odrębny   rachunek bankowy, który   specjalnie na ten cel  otworzyła    Rada  Rodziców  Szkoły  Podstawowej nr  2  w  Łowiczu.  Wpłaty będą przyjmowane do 30 czerwca br.

  nr  konta  07 1610 1306 2106 0360 0052 0002

Dziękujemy