Enter your keyword

Promocja książki ,,Zarys dziejów Szkoły podstawowej nr 2 w Łowiczu”

Promocja książki ,,Zarys dziejów Szkoły podstawowej nr 2 w Łowiczu”

11.12.2021 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza odbyła się promocja książki Zarys dziejów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu p. Teresy Domińczak i p. Elżbiety Skonecznej. Na uroczystości p. dyrektor Ewa Chudzyńska mogła powitać zaproszonych gości: Starostę Powiatu Łowickiego p. Marcina Kosiorka, Burmistrza Miasta Łowicza p. Krzysztofa Jana Kalińskiego, kierownika łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie p. Marka Wojtylaka, dr Katarzynę Skierską – Piętę, Małgorzatę Nowak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Tadeusza Żaczka – Prezesa Zarządu Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Henryka Zasępę – Radnego Miasta Łowicza, Macieja Malangiewicza – Dyrektora Łowickiego Ośrodka Kultury, Teresę Sokalską-Lebiodę – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, Wiolettę Puszcz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kardynała Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu, emerytowanych oraz czynnie pracujących nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu, p. Marka Kreta przewodniczącego Rady Rodziców oraz tych wszystkich, którzy na różne sposoby wsparli powstanie publikacji.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Dwójki pod opieką p. Ilony Kucharek. P. Monika Dziedzic, p. Renata Domińczak i p. Adam Heince przedstawiali fakty z historii szkoły, które obrazowane były pokazami młodzieży. Przedwojenne dzieje placówki wzbogacił Wojciech Kosmowski, czwartoklasista, który zaśpiewał przebój Eugeniusza Bodo Baby, ach te baby. Klimat tamtych czasów oddawało również tango zatańczone przez Gabrielę Szczęśniak i Szymona Sękowiaka.
      

Powojenna historia placówki w dużej mierze wiąże się już z jej nowym patronem – Adamem Mickiewiczem. Zaproszeni goście mogli dowiedzieć się, co o wieszczu sądzili inni współcześni mu artyści, np. Zygmunt Krasiński, a także  późniejsi wielcy twórcy, np. Julian Przyboś i Czesław Mickiewicz. Nastrój uroczystości podkreślała piosenka Niepewność wykonana przez Wiktorię Kuś i recytacje. Fragment pieśni Wajdeloty z Konrada Wallenroda wygłosił Igor Sanowski, a Amelia Kołudzka -Wójcik zadeklamowała wiersz Perła. Słuchaczy oczarował ostatni element uroczystości –  zaśpiewany przez Nelę Kokołaszwili utwór Ocalić od zapomnienia. Następnie głos zabrała pani dyrektor Ewa Chudzyńska, która podkreśliła,
że serce szkoły to ludzie, którzy ją tworzą i pielęgnują pamięć o niej, szczególnie zaś podziękowała autorkom publikacji. Z kolei p. Teresa Domińczak i p. Elżbieta Skoneczna serdecznie podziękowały wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki. Głos zabrali także: p. Marek Wojtylak i p. Katarzyna Skierska – Pięta oraz Burmistrz Miasta – p. Krzysztof Jan Kaliński.

Na zakończenie uroczystości każda z osób uczestniczących w spotkaniu otrzymała egzemplarz dzieła, a jeśli wykazała się cierpliwością i zajęła miejsce w kolejce – egzemplarz wzbogacony dedykacjami autorek.