Enter your keyword

REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu.

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki poprzez pisemne oświadczenie o wyborze tej szkoły w dniach
17 kwietnia 2023 r. – 19 kwietnia 2023 r. w godz. 8.00 – 15.00.

         Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu, zostanie podana do publicznej wiadomości 24 kwietnia 2023 r. w godz. 13.00 – 15.00.

            Do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu „z urzędu” przyjęte będą dzieci z obwodu szkoły.

            Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane będą według następujących zasad: w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice zadeklarowali SP2 jako szkołę pierwszego wyboru oraz zgodnie z kryteriami od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc w szkole. W przypadku równej liczby punktów decyduje ranga kryterium.