Enter your keyword

Rekrutacja DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin  w postępowaniu uzupełniającymDokumenty do pobrania
 1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.01 marca 2024 r –
29 marca 2024 r.
06 maja 2024 r. –
17 maja 2024 r.
Wniosek przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 2.Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.03 kwietnia 2024 r. – 12 kwietnia 2024 r. do godz. 13.0020 maja 2024 r. –
23 maja 2024 r.
do godz. 13.00
 3.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.15 kwietnia 2024 r.
o godz. 15.00
24 maja 2024 r.
o godz. 15.00
 4.Potwierdzenie przez rodzica woli podjęcia nauki poprzez pisemne oświadczenie o wyborze tej szkoły.16 kwietnia 2024 r. – 19 kwietnia 2024 r.
w godz. 8.00 – 15.00
27 maja 2024 r. –
29 maja 2024 r.
w godz. 8.00 – 15.00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej
 5.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.22 kwietnia 2024 r.
w godz. 13.00 – 15.00
29 maja 2024 r.
do godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci, które w roku szkolnym 2024/2025 podejmą naukę w klasie I.