Enter your keyword

Rekrutacja DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin  w postępowaniu uzupełniającymDokumenty do pobrania
 1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.01 marca 2023 r –
31 marca 2023 r.
04 maja 2023 r. –
15 maja 2023 r.
Wniosek przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 2.Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.03 kwietnia 2023 r. – 13 kwietnia 2023 r. do godz. 13.0016 maja 2023 r. –
23 maja 2023 r.
do godz. 13.00
 3.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.14 kwietnia 2023 r.
o godz. 15.00
24 maja 2023 r.
o godz. 15.00
 4.Potwierdzenie przez rodzica woli podjęcia nauki poprzez pisemne oświadczenie o wyborze tej szkoły.17 kwietnia 2023 r. – 19 kwietnia 2023 r.
w godz. 8.00 – 15.00
25 maja 2023 r. –
26 maja 2023 r.
w godz. 8.00 – 15.00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej
 5.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.24 kwietnia 2023 r.
w godz. 13.00 – 15.00
29 maja 2023 r.
do godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 podejmą naukę w klasie I.