Enter your keyword

Sadzenie drzew

Sadzenie drzew

13 marca A-da-się wraz z pomocą rodziców, nauczycieli p. Agnieszki Sobolewskiej, p. Ilony Kucharek oraz p. Anety Kędziory posadzili kolejny kawałek „NASZEGO” lasu. Do sadzenia lasu zostali zaproszeni przez p. Leszka Szychowskiego – leśniczego.