Enter your keyword

Szkolny Konkurs Olimpijski

Szkolny Konkurs Olimpijski

Wyniki Szkolnego Konkursu Olimpijskiego

Przez ponad miesiąc uczniowie klas IV – VIII mogli przystąpić do Szkolnego Konkursu Olimpijskiego w ramach roku olimpijskiego, by szerzyć ideę Janusza Kusocińskiego
„Kształcić duszę cnotami, umysł słowami, a ciało sportem”.

Wyzwania podjęło się 16 uczniów z klas: IV A (4), VI B (4), VI D (4), VII B (2), VII D (1) i VIII C (1).

Wszystkie prace konkursowe zostały wykonane zgodnie z tematyką. Przedstawiały m.in. genezę Igrzysk w starożytności, zasady Igrzysk Olimpijskich czyli ceremoniał i symbolikę Igrzysk, historię ruchu olimpijskiego. Prace zawierały podstawowe dane biograficzne polskich medalistów Igrzysk, ich rywalizację z podaniem roku Igrzysk nazwy konkurencji, kategorii/dystansów, a także ich osiągnięcia i kolor medalu.

Prace wykonano różnorodną techniką poczynając od prezentacji w Power Poincie aż po wywiad, plakat, rzeźbę czy makietę.
Przy ocenie prac brano pod uwagę następujące kryteria:
1. Walory merytoryczne: zgodność tematyczna, wartość merytoryczna , sposób przedstawienia tematu.
2. Walory artystyczne: stopień trudności wykonania pracy, atrakcyjność ujęcia tematu (innowacyjność, kreatywność).

Klasyfikacja prac była bardzo trudna, gdyż wszystkie przedstawiały bardzo wysoki poziom.

Jurorów cieszy fakt, że wszyscy uczestnicy konkursu mogli stanąć na podium.
I tak na poziomie klas VII – VIII miejsce I zajęły ex aequo:
Katarzyna Piasecka z klasy VII B i Aleksandra Więcek z klasy VIII C,
miejsce II również ex aequo przypadło Hannie Domańskiej z klasy VII B i Hannie Jelonek z klasy VII D.

Na poziomie klas IV zwycięzcami okazali się ex aequo: Adam Szafarowicz i Jakub Jakiel – obydwoje z klasy IV A. Drugie miejsce zajął Iwo Jelonek (IV A) zaś na III miejscu uplasował się Marcel Walkiewicz również uczeń klasy IV A.

Do konkursu najwięcej uczestników przystąpiło spośród klas szóstych.
Na tym poziomie miejsca na podium przedstawiały się następująco:
I miejsce ex aequo: Lena Jakiel (VI B), Iga Kierzkowska (VI D), Katarzyna Więcek (VI D)
II miejsce ex aequo: Gabriela Sędal (VI B), Amelia Szczepaniak (VI D),
III miejsce ex aequo: Jakub Baranowski (VI B), Jędrzej Kozakiewicz (VI B), Gabriela Czerwińska (VI D)

Przypominamy, że nagrodą za miejsce na podium jest ocena celująca z wychowania fizycznego z następującą wagą:
I miejsce – ocena celująca wagi 6
II miejsce – ocena celująca wagi 5
III miejsce – ocena celująca wagi 4

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, dziękujemy i życzymy wielu sukcesów w nauce i powodzenia w rozwijaniu swoich pasji.

Za udział i sumienne wykonanie prac dziękują organizatorzy konkursu: Agata Zapisek i Przemysław Plichta.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym liczba uczestników konkursu zwiększy się, a poziom będzie jeszcze wyższy lub co najmniej taki sam.

Wiele z nadesłanych prac konkursowych były wykonane w formie prezentacji Power Point. Fotografie przedstawiają jedynie niektóre ze zwycięskich prac.