Enter your keyword

Tytuły Prymusa Szkoły, Osobowości Szkoły oraz Najlepszego Sportowca roku szkolnego 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 Prymusem Szkoły zostały dwie uczennice Aleksandra Wojciechowska i Róża Tomaszewicz. Najlepszym sportowcem został Szymon Kosmowski. Tytuł Osobowości Szkoły nadano Julio Foks.

Róża  Tomaszewicz

Średnia  ocen 5.50. Zachowanie wzorowe. Jest uczennicą osiągającą bardzo dobre
i celujące wyniki w nauce, sumienną, systematyczną i pracowitą. Jej pasją jest stałe poszerzanie wiedzy. Ma wszechstronne zainteresowania: od przedmiotów ścisłych, poprzez artystyczne, po humanistyczne. Sympatyczna, otwarta, życzliwa, zawsze chętna do wspierania innych. Cechuje ją wysoka kultura osobista.

Aleksandra Wojciechowska

Średnia ocen  5,06. Zachowanie wzorowe.  Od początku dała się poznać jako skromna, bardzo sumienna i miła uczennica o wysokiej kulturze osobistej. Siła spokoju i wzór życzliwości. Dzięki wytrwałości, rzetelności i zaangażowaniu osiągnęła wysokie noty w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Wzorowo sprawdziła się w roli animatora sportowego. Bez problemu komunikowała się z rówieśnikami z Norwegii, Katalonii i Grecji w ramach projektu Skilling Me Softly (program Erasmus+).

Julia Foks

Julia Foks to urodzona społeczniczka, zawsze chętna do wspierania innych. Niezwykle otwarta i życzliwa.
Od kilku lat działająca w samorządzie uczniowskim, ostatnio jako przewodnicząca. Chętnie, bezinteresownie pomaga innym. Wykazuje się niezwykłą inicjatywą, a jej działania są zawsze
na najwyższym poziomie. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Wielokrotnie współorganizowała uroczystości szkolne. Brała udział w akcjach charytatywnych
na rzecz domów dziecka i schronisk dla zwierząt
oraz na rzecz środowiska lokalnego. Reprezentowała szkołę w uroczystościach miejskich w poczcie sztandarowym.

Szymon Kosmowski

Reprezentuje  szkołę w licznych zawodach sportowych
od poziomu miejskiego do ogólnopolskiego. Wszechstronny sportowiec. Osiąga sukcesy w lekkoatletyce, pływaniu, piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej. Bardzo aktywny również w innych dziedzinach. 
Z sukcesem bierze udział w konkursach przedmiotowych. Jest uzdolniony muzycznie: śpiewa, gra na flecie, tańczy
w zespole ludowym. Reprezentuje szkołę  w  uroczystościach miejskich
w poczcie sztandarowym. Bierze czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych przesz szkołę oraz w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.  Odznacza się wysoką kulturą osobistą.