Enter your keyword

Wędrówka pierwszaków po ziemi poddębickiej „Szlakiem Marii Konopnickiej”

Wędrówka pierwszaków po ziemi poddębickiej „Szlakiem Marii Konopnickiej”

W dniu 14 listopada 2022r. dzieci z klasy 1a wzięły udział w wycieczce edukacyjnej „Szlakiem im. Marii Konopnickiej”. Szlak wędrówki przebiegał przez miejscowości związane z pobytem Marii Konopnickiej na ziemi łódzkiej w latach 1862 – 1872. Dzieci odwiedziły m.in. Park Miejski i Kompleks Pałacowy Grudzińskich w Poddębicach. Zobaczyły najważniejsze atrakcje szlaku turystyczno – edukacyjnego na trasie Poddębice, Klementów, Karnice, Bronów. W Bronowie zwiedziliśmy stary dwór, miejsce zamieszkania pisarki. Obecnie mieści się w tym miejscu muzeum, w którym prezentowane są dokumenty, stare fotografie, utwory poetki, meble i sprzęty z minionej epoki. Organizowane są tu wystawy czasowe związane z życiem i twórczością pisarki. W pobliżu zabytkowego dworu znajduje się pomnik poświęcony Marii Konopnickiej. Na pomniku widnieje tablica pamiątkowa z tekstem wiersza, który stanowi nieoficjalne motto każdego mieszkańca ziemi poddębickiej:

A jak ciebie kto zapyta:

Kto ty taki, skąd ty rodem?

Mów, żeś z tego łanu żyta.

Żeś z tych łąk, co pachną

miodem (…)

MARII KONOPNICKIEJ

Poetce niedoli ludu wiejskiego w 90-tą rocznicę śmierci

– społeczeństwo.

Wycieczka edukacyjna „Szlakiem im. Marii Konopnickiej” odbyła się w ramach projektu „Dni Marii Konopnickiej” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wychowawca klasy 1a  Cezary Kołaczyński