Enter your keyword

Wyróżnienie w finałowym etapie drugiej edycji konkursu „Książka Mówi”.

Wyróżnienie w finałowym etapie drugiej edycji konkursu „Książka Mówi”.

Uczennica naszej szkoły, Maja Smolczewska z klasy 8b została wyróżniona w finałowym etapie drugiej edycji konkursu Książka Mówi. Konkurs organizowany był przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i w Łodzi. Jego celem było rozwijanie czytelnictwa poprzez poznanie i upowszechnianie dorobku twórczego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – pisarza uhonorowanego przez Sejm tytułem patrona 2021 roku. Do konkursu zakwalifikowało się 20 osób. Przebieg konkursu miał formę bezpośredniego kontaktu na odległość z wykorzystaniem zdalnej platformy. Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Wach – aktor Teatru  im. Jaracza w w Łodzi Opiekunem konkursu w szkole na etapie rejonowym i wojewódzkim była Pani Magdalena Wójcik