Enter your keyword

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 06. 2021 r.   Dzień Dziecka – wycieczki lub zajęcia sportowe
                      organizowane w godzinach 9.00- 12.00
 • 04. 06. 2021 r.   piątek po Bożym Ciele
 • 25, 26, 27 05. 2021r. (egzamin klas ósmych)
 • zakończenie roku szkolnego – 25.06.2021 r.
 • ferie letnie – 28.06 – 31.08.2021 r.

Zebrania i konsultacje indywidualne z rodzicami

 • 20 maja 2021 r. –  zebranie końcoworoczne (online)
 • 10 czerwca 2021 r. – konsultacje indywidualne  przeniesione na dzień 27 maja 2021 r.

Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych

 • do 14 maja 2021 r. – 18 maja 2021 r. – powiadomienie  o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania
 • do 11 czerwca 2021 r. – propozycje ocen
 • do 15 czerwca 2021 r. – ostateczne wystawienie ocen rocznych