Enter your keyword

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

W związku ze zmienionym terminem ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu ulega zmianie kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Organizacja I półrocza roku szkolnego 2020/2021

– 29 stycznia 2021 r. – zakończenie I półrocza – pozostaje bez zmian

– do 21 grudnia 2020 r. – powiadomienie  o proponowanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania (bez zmian)

– do 22 stycznia 2021 r. – propozycje ocen (zmiana z 19 stycznia 2021 r.)

– do 26 stycznia 2021 r. – ostateczne wystawienie ocen półrocznych ( zmiana z 22 stycznia 2021 r.)

Zebrania z rodzicami planujemy 4 lutego 2021 r.