Enter your keyword

20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Ta data nie jest przypadkowa. 20 listopada 1989 roku uchwalony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych bardzo ważny dokument – Konwencja o Prawach Dziecka. Jest to międzynarodowa umowa, która określa relacje między dzieckiem a państwem. Państwa, które ją podpisały, muszą przestrzegać zawartych w niej praw. Wszystkie instytucje i urzędy […]